<>
Håll ut.
Home Theme Fråga på.

Håkan Hellström (via grasersays)

(via violettbla)

April är den finaste av alla månader. Jag önskar att Anders, Anders Göthberg fick vara med om den. Den här är till dig, Anders. Alla de andra också, förresten.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers,